Найдено 50+ «S»

SECOND HAND

Словник англіцизмів

л.н.а. - «ношений, бувший у вжитку» - second hand < англ. second «другий» і англ. hand «рука». «Від 50% до 100% від вкладених коштів можна отримати від роздрібн

SLOSH

Новый большой англо-русский словарь

1. [slɒʃ] n разг.1. жидкая грязь; слякоть2. разбавленный, слабый напиток, «водичка»2. [slɒʃ] v1. хлюпать, шлёпать (по лужам, грязи)2. амер. бродить без цели, бол

SLOT

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [slɒt] n 1. 1) канавка; щель, прорезьa mail slot in a door - прорезь в двери для почты2) щель автоматаto drop a coin in /into/ a slot - опустить монету в ще

SLOTHBEAR

Новый большой англо-русский словарь

[ʹsləʋθbeə] n зоол.медведь-губач (Melursus labiatus)Новый большой англо-русский словарь.2001.

SLOTHFUL

Новый большой англо-русский словарь

[ʹsləʋθf(ə)l] aленивый, нерадивый; пассивный; медлительныйНовый большой англо-русский словарь.2001.

SLOTHOUND

Новый большой англо-русский словарь

[ʹslɒthaʋnd] = sleuth I 1Новый большой англо-русский словарь.2001.

SPEAKERDEPENDENT

Англо-український комп'ютерний словник

залежний від диктора (про систему розпізнавання мови)

SPEAKERINDEPENDENT

Англо-український комп'ютерний словник

незалежний від диктора (про систему розпізнавання мови)

SPECIAL FILE

Англо-український комп'ютерний словник

спеціальний файл (в операційній системі UNIX)

STRING MANIPULATION

Англо-український комп'ютерний словник

обробка рядків; операції над рядками, строкові операції

STROKE CHARACTER GENERATOR

Англо-український комп'ютерний словник

штриховий (векторний) генератор символів

STROKE DEVICE

Англо-український комп'ютерний словник

пристрій вводу масиву позицій (в інтерактивній графіці)

STRUCTURED QUERY LANGUAGE

Англо-український комп'ютерний словник

(SQL) мова структурованого запиту (спеціальна мова для відсилання запитів до баз даних)

STYLUS PRINTER

Англо-український комп'ютерний словник

матричний принтер з голчастою голівкою

SUBROUTINE CALL

Англо-український комп'ютерний словник

виклик підпрограми, звертання до підпрограми

HIDDEN SURFACE

Англо-український комп'ютерний словник

невидима поверхня (у машинній графіці)

IMPLEMENTATION SPECIFICATION

Англо-український комп'ютерний словник

опис реалізації (у мові модульного програмування)

INTEGRATED SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

інтегрована система; інтегрований пакет

INTERNAL SPECIFICATION

Англо-український комп'ютерний словник

опис реалізації (опис внутрішньої структури програми і способу її роботи)

LOGARITHMIC SEARCH

Англо-український комп'ютерний словник

двійковий пошук, пошук розподілом навпіл

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(MIS) адміністративна інформаційна система

NETWORK BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(NetBIOS) мережева базова система вводу/виводу (стандартний мережевий інтерфейс)

UPDATE IN SITU

Англо-український комп'ютерний словник

модифікація без створення нової версії, модифікація на місці

WORKING SET

Англо-український комп'ютерний словник

робоча безліч (сукупність сторінок чи сегментів віртуальної пам'яті, що використовуються у даний момент)

ZEROACCESS STORAGE

Англо-український комп'ютерний словник

надшвидкодіючий запам'ятовуючий пристрій

Время запроса ( 0.082327978 сек)
T: 0.086007382 M: 1 D: 0