ТЕЛЕГРАМА

амер. telegram [1852] < гр. tēle «далеко» і гр. gramma «писемний знак». Американський дослідник Дж.Шерд вважає, що в європейські мови слово прийшло з американського варіанту англійської мови. Думку Шерда підтверджують результати співставлення дати першої фіксації слова в британському варіанті англійської мови [1855], в німецькій [1861] і французькій [1867] мовах /Craigie I,2361; OED IX,1,147/.

Словник англіцизмів 

ТЕЛЕКС →← ТВІСТОР

T: 0.074918746 M: 3 D: 3