ТАЙМАУТ

«передбачена правилами перерва в спортивній грі на вимогу однієї з команд» - time out < англ. time «час» і англ. out «поза».

Словник англіцизмів 

ТАЙМЧАРТЕР →← ТАЙМ

T: 0.069513409 M: 3 D: 3