БІХЕВІОРИЗМ

«напрям в американській психології» - амер. behaviourism [1913] < англ. behaviour «поведінка». Термін запропонований американським психологом Дж.Вотсоном /СЭС,146/.

Словник англіцизмів 

БІЧВОЛЕЙБОЛ →← БІФШТЕКС

T: 0.078072998 M: 3 D: 3