АУТСАЙДЕР

«спортсмен або команда, що займають останні місця у змаганнях» - outsider < англ. outsider «сторонній».

Словник англіцизмів 

БІГ БЕГ →← АУТРИГЕР

T: 0.077830158 M: 3 D: 3