ІЗОТОП

«атоми хімічного елемента з однаковими зарядами і різними масами» - isotope < гр. isos «однаковий» і гр. topos «місце». Неологізм англійського радіотехніка һ.Содді /БСЭ 10,109/.

Словник англіцизмів 

ІМІДЖ →← ІЗОЛЯЦІОНІЗМ

T: 0.049551054 M: 3 D: 3