АНТИЦИКЛОН

anticyclone < англ. anti- «анти» і англ. cyclone «циклон». Вперше слово використав англ. вчений һ.Гальтон /Carter,48/.

Словник англіцизмів 

АПВЕЛІНГ →← АНТИФРИЗ

T: 0.059954799 M: 4 D: 3