АМОНІЙ

«позитивний іон NH+4, що в сполуках відіграє роль одновалентного металу» - ammonium < англ. ammonia «амiак». Слово утворено англ. хіміком Г. Деві /ЭСРЯ І,1,93/.

Словник англіцизмів 

АМОНАЛ →← АМЕРИЦІЙ

T: 0.083049507 M: 3 D: 3