АКУЛЬТУРАЦІЯ

«зміна примітивної культури під впливом розвинутої» /СІС2,39/ - амер. acсulturation [1880] < лат. ad «до» і лат. cultura «розвиток». На американське походження слова вказують англійські лексикографи /SOED І,13/.

Словник англіцизмів 

АЛІГАТОР →← АКР

T: 0.083490694 M: 3 D: 3