АБОЛІЦІОНІЗМ

«рух за скасування рабства негрів у США» - амер. abolitionism [1834] < лат. abolition (abolitionis) «скасування». Слово входить до реєстру словника американізмів В.Крейгі /Craigie І,3/.

Словник англіцизмів 

АБСЕНТЕЇЗМ →← ІСТЕБЛІШМЕНТ

T: 0.105401623 M: 3 D: 3