ДИНАМО

/СУМ ІІ,280/ «генератор постійного струму» - dynamo [1892] < англ. dynamo-electric machine, з нім. dynamo-electriche machine (термін Вернера Сіменса). Згортання словосполучення відбулось саме в англійській мові /OED VIII,737/. Німецькі лексикографи вважають слово англіцизмом /Duden 7,125/. Невірно, як запозичення з німецької мови, трактується в ЭСРЯ /І,5,122/.

Словник англіцизмів 

ДИНГІ →← ДИЛЬСИ

T: 0.098510857 M: 3 D: 3