ДИГГЕРИ

«учасники аграрного руху ХVІІ століття в Англії» - diggers < англ. digger «копач» (диггери обробляли пустища).

Словник англіцизмів 

ДИЗАЙН →← ДИВІДЕНД

T: 0.097627835 M: 3 D: 3