ДИВІДЕНД

«частина річного прибутку, що розподіляється між акціонерами» - dividend < англ. dividend «ділене». Лексико-семантичний варіант слова з фінансовим значенням виник в англійській мові /ЭСРЯ І 5,114/.

Словник англіцизмів 

ДИГГЕРИ →← ДЖОНБУЛЬ

T: 0.099665896 M: 3 D: 3