ДИВІДЕНД

«частина річного прибутку, що розподіляється між акціонерами» - dividend < англ. dividend «ділене». Лексико-семантичний варіант слова з фінансовим значенням виник в англійській мові /ЭСРЯ І 5,114/.

Словник англіцизмів 

T: 0.033300721 M: 1 D: 1