ДЕК

«палуба на пасажирському судні» - deck < ст.голл. dec «дах, накриття».

Словник англіцизмів 

T: 0.035630813 M: 1 D: 1