ГРЕЙНДЖЕР

«учасник фермерського руху в США в 60-і роки ХІХ століття» - амер. granger < англ. grange «фермерма».

Словник англіцизмів 

T: 0.034301066 M: 1 D: 1