ГРЕЙНДЖЕР

«учасник фермерського руху в США в 60-і роки ХІХ століття» - амер. granger < англ. grange «фермерма».

Словник англіцизмів 

ГРЕЙПФРУТ →← ГРЕЙДЕР

T: 0.09737629 M: 3 D: 3