ГОМРУЛЬ

«програма автономії Ірландії» - Home Rule < англ. home rule «самоврядування».

Словник англіцизмів 

ГОМСТЕД →← ГОМЛЕС

T: 0.087778175 M: 3 D: 3