ГЕРЛСКАУТ

«член скаутської організації дівчат» - амер. Girl-Scout < англ. girl «дівчина» і англ. scout «розвідник». В Англії подібне поняття передається словом Girl-Guide «дівчина-провідник» /БАРС І,679/.

Словник англіцизмів 

ГЕТЕР →← ГЕНЕТИКА

T: 0.118614444 M: 3 D: 3