ГЕРЛСКАУТ

«член скаутської організації дівчат» - амер. Girl-Scout < англ. girl «дівчина» і англ. scout «розвідник». В Англії подібне поняття передається словом Girl-Guide «дівчина-провідник» /БАРС І,679/.

Словник англіцизмів 

T: 0.062273757 M: 1 D: 1