ІНТЕРВ'Ю

амер. interview [1869] < англ. interview «зустріч». В британському варіанті англійської мови слово існує з XIV століття, фіксується в формі intervew(e) із значенням «зустріч віч на віч» як запозичення з середньофранцузької мови /OED V,425/. Лексико-семантичний варіант із значенням «жанр публіцистики» склався в американському варіанті англійської мови /Craigie ІІІ,1322/.

Словник англіцизмів 

ІНТЕРТИП →← ІНСУЛІН

T: 0.116311396 M: 3 D: 3