ВУЛКАНІЗАЦІЯ

«технологічний процес гумового виробництва» - амер. vulcanisation < лат. Vulcanus «бог вогню». Слово створене американцем В.Брокдомом /EDME ІІ,1605/.

Словник англіцизмів 

ВУЛЬГАРИЗМ →← ВОЛЕЙБОЛ

T: 0.07769858 M: 3 D: 3