БОУЛІНГ

«спортивні кеглі» /СІС2,129/ - bowling < англ. bowl «куля».

Словник англіцизмів 

БРАДИТЕЛІЯ →← БОТДЕК

T: 0.125965669 M: 3 D: 3