ІНБРИДИНГ

схрещування споріднених організмів» -inbreeding < англ. in «всередині» і англ. breeding «розведення».

Словник англіцизмів 

ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ →← ІМПОРТ

T: 0.080646221 M: 4 D: 3