БОБСЛЕЙ

«швидкісний спуск на спортивних санях» - bob-sleigh < канад. bob-sleigh «спарені сани для перевезення колод», від англ. bob «підскакувати» і англ. sleigh «сани» /COD,129/.

Словник англіцизмів 

БОГХЕД →← БЛЮМІНГ

T: 0.205313484 M: 3 D: 3