ІМПОРТ

import < англ. import «ввозити», з лат. importare «тс».

Словник англіцизмів 

ІНБРИДИНГ →← ІМПЕРІАЛІЗМ

T: 0.142647917 M: 3 D: 3