ІМПЕРІАЛІЗМ

imperialism < англ. imperial «імперський». Укладачі СІС наводять три етимологічні джерела слова - англійське, німецьке і французьке. Додаткові дослідження показали, що нім. imperialismus є запозиченням з англійської мови /Дмитровская,216/. На користь англійського джерела говорить і співставления дат першої фіксації слова - 1853 рік в англійській мові /OED V,861/ і 1880 рік у французькій / Robert III,645/.

Словник англіцизмів 

ІМПОРТ →← ІМПЕДАНС

T: 0.138551092 M: 3 D: 3