ІМПЕДАНС

«повний опір електричного кола» - impedance < англ. impede «порешкоджати».

Словник англіцизмів 

ІМПЕРІАЛІЗМ →← ІМПІЧМЕНТ

T: 0.127304983 M: 3 D: 3