ШОПСТЮАРД

/СІС2,932/ «фабричинй староста у Великобританії» - shop-steward < англ. shop «цех» і англ. steward «управитель».

Словник англіцизмів 

ШОРТГОРН →← ШОПІНГУВАТИ

T: 0.119996615 M: 3 D: 3