ФЕСТИВАЛЬ

«огляд кращих мистецьких досягнень»- festival < англ. festival «свято, забава», з ст.фр. festival «тс». У вітчизняних слов-никах слово подається як галіцизм, з чим не можемо погодитись, оскільки прототипом запозичення є лексико-семантичний варіант слова, який з'явився на початку ХVІІІ століття в зв'язку з виникненням у Великобританії музичних фестивалів /БСЭ 27,324/.У французькій мові слово вважається англіцизмом /Larusse III,462/.

Словник англіцизмів 

ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ →← ФЕРМЕР

T: 0.113574998 M: 3 D: 3